Law

Support för internationell framgång

Ett prisbelönt filmproduktionsteam som Business Club får allt att verka smidigt. Vi har bistått Business Club med att skapa en stabil affärsstruktur, vilket möjliggör att de kan fokusera på sina kreativa projekt. Vi har förhandlat fram internationella agentavtal, samproduktionskontrakt, avtal med filmarbetare och licenser för musiksynkronisering. Dessutom har vi agerat som professionella inköpare av juridiskt arbete för att säkerställa arbetstillstånd för deras internationella filmstjärnor, vilket resulterat i kostnadsbesparingar och garanterat att de fick det värde de förväntade sig.

Support för internationell framgång

Ett prisbelönt filmproduktionsteam som Business Club får allt att verka smidigt. Vi har bistått Business Club med att skapa en stabil affärsstruktur, vilket möjliggör att de kan fokusera på sina kreativa projekt. Vi har förhandlat fram internationella agentavtal, samproduktionskontrakt, avtal med filmarbetare och licenser för musiksynkronisering. Dessutom har vi agerat som professionella inköpare av juridiskt arbete för att säkerställa arbetstillstånd för deras internationella filmstjärnor, vilket resulterat i kostnadsbesparingar och garanterat att de fick det värde de förväntade sig.

We’ve got advice for you »