Law

Musikindustrin

Vi kan musikbranschen. Vår erfarenhet sträcker sig över ett decennium, över genrer och från avtal till rättstvister. För att lösa en juridisk konflikt för en av våra klienter tog vi över förhandlingarna, gjorde en företagsvärdering och hanterade samtliga musik- och varumärkesrättigheter knutna till den artistiska verksamheten. Vi satte punkt för tvisten med ett förlikningsavtal som också säkrade ett skydd för artistens framtida karriär.

Musikindustrin

Vi kan musikbranschen. Vår erfarenhet sträcker sig över ett decennium, över genrer och från avtal till rättstvister. För att lösa en juridisk konflikt för en av våra klienter tog vi över förhandlingarna, gjorde en företagsvärdering och hanterade samtliga musik- och varumärkesrättigheter knutna till den artistiska verksamheten. Vi satte punkt för tvisten med ett förlikningsavtal som också säkrade ett skydd för artistens framtida karriär.

We’ve got advice for you »