Law

Göteborg & Co

Som team har vi en bred avtalsmässig kompetens som vi kunde luta oss mot när det var brådis att klarera rättigheter och få samtliga avtal på plats inför Göteborgs 400-årsjubileum. Med tanke på arrangemangets storlek, antalet deltagare och de olika format/medier som innehållet skulle anpassas för, tog vi först fram ett mallavtal. Som vi med hjälp av individuella justeringar reglerade hur Göteborg & Co och deras partners kunde nyttja de filmade framträdanden från de olika aktörerna.

Göteborg & Co

Som team har vi en bred avtalsmässig kompetens som vi kunde luta oss mot när det var brådis att klarera rättigheter och få samtliga avtal på plats inför Göteborgs 400-årsjubileum. Med tanke på arrangemangets storlek, antalet deltagare och de olika format/medier som innehållet skulle anpassas för, tog vi först fram ett mallavtal. Som vi med hjälp av individuella justeringar reglerade hur Göteborg & Co och deras partners kunde nyttja de filmade framträdanden från de olika aktörerna.

We’ve got advice for you »